آزاد سازي يك بوتيمار در زيستگاه هاي طبيعي شهرستان آران و بيدگل

آزاد سازي يك بوتيمار در زيستگاه هاي طبيعي شهرستان آران و بيدگل

يك قطعه  بوتيمار بزرگ در پناهگاه حيات وحش يخاب رهاسازي شد
به گزارش دريافتي از اداره حفاظت محيط زيست شهرستان آران و بيدگل، يك بوتيمار بزرگ كه توسط دوستداران محيط زيست به اين اداره تحويل شده بود پس از اطمينان از قدرت پرواز و سالم بودن پرنده، در پناهگاه حيات وحش يخاب رهاسازي شد.
بوتيمار بزرگ پرنده اي از راسته لك لك سانان و از خانواده حواصيل ها است كه معمولاً در نيزارهاي متراكم و اراضي باتلاقي، با بوته هاي به هم فشرده زيست مي كند و شب ها، جنب و جوش بيشتري دارد.
طول اين پرنده، 75 سانتي متر است، گردن كلفت و نسبتا بلندي دارد كه در حالت نشسته آن را جمع مي كند. تاج سرش قهوه اي تيره و رنگ بدنش طلايي مايل به خاكستري است لكه هاي قهوه اي سياه فراواني بر پشتش ديده مي شود. بال هاي بزرگ و پهن، پاها بزرگ و سبز رنگ و منقارش زرد مايل به سبز است. نرها اندكي از ماده ها بزرگترند. هنگام احساس خطر، در جاي خود مي ايستد و سرش را به حالت عمودي رو به بالا نگه مي دارد و بدنش حالت قوز داري پيدا مي كند.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات