ضدعفونی دو مسیر اصلی سطح حوزه شهرداری منطقه ۱۰

ضدعفونی دو مسیر اصلی سطح حوزه شهرداری منطقه ۱۰

به گزارش شهریار، در ادامه عملیات ضدعفونی معابر سطح حوزه منطقه ۱۰ برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، توسط معاونت خدمات شهری منطقه ضدعفونی و گندزادئی مقابل بیمارستان کودکان واقع در حوزه این منطقه و  مسیر منتهی به خیابان شهریار به انجام رسید و همچنان برای حفظ سلامتی شهروندان در سایر مسیرهای سطح حوزه، همچنان ادامه دارد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات