بررسی پیش نویس سند راهبردی ملی مدیریت بحران کشور

روز یکشنبه 17 فروردین 99 جلسه بررسی پیش نویس سند راهبردی ملی مدیریت بحران کشور با حضور سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ 17 فروردین 99 جلسه بررسی پیش نویس سند راهبردی ملی مدیریت بحران کشور با حضور اعضای کارگروه کمیته بحران شرکت در دفتر سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری تشکیل شد.

در این جلسه در ابتدا نامه مدیرکل مدیریت بحران استانداری قرائت شد و همچنین در راستای اجرای ماده 9 قانون مدیریت بحران مبنی بر تدوین سند راهبردی ملی مدیریت بحران شرکت در خصوص پیش نویس سند مربوطه بحث و تبادل نظر گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات