اصلاح رفتار کارکنان شهرداری‌تهران

اصلاح رفتار کارکنان شهرداری‌تهران

معاونت مالی اداری شهرداری‌تهران از ورود به فاز اصلاح رفتار کارکنان شهرداری خبر داد.http://www.bananews.ir/

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ناصر امانی رییس ستاد تکریم ارباب رجوع شهرداری با اعلام این مطلب گفت: ما از مرحله سخت‌افزاری و آماده کردن زیرساخت‌های تکریم ارباب رجوع گذشته‌ و وارد فاز نرم‌افزاری و اصلاح رفتار کارکنان شهرداری تهران شده‌ایم که مهم‌ترین موضوع رفتار کارکنان با مردم و مراجعه‌کنندگان است که باید توام با پاسخ‌گویی شفاف و محبت‌آمیز بوده و حتی جواب منفی هم با رویی خوش و توجیه آنان همراه باشد. امانی به موضوع واگذاری وظایف اجرایی حوزه شهرسازی به دفاتر خدمات الکترونیک اشاره کرد و گفت: قرار است توسط شهرداری موضوع گردش پرونده‌های شهرسازی در مناطق بین دفاتر و شهرسازی مناطق در هر مرحله زمان‌بندی شده و اگر مرحله‌ای از زمان مقرر فراتر رفت، سیستم اخطار دهد تا مدیر مربوطه پاسخگو باشد.

 

 

    نظرات