جلسه هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مورخ ۹۹/۱/۱۷

جلسه هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مورخ ۹۹/۱/۱۷


اولین جلسه هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور کلیه اعضای محترم هیات رئیسه یکشنبه هفدهم فروردین برگزار گردید

شایان ذکر است این جلسه با رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی تشکیل شد

ادامه جلسه مذکور فردا مورخ 99/1/18 برگزار می شود

روابط عمومی سازمان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات