تدوین طرح تفصیلی نهایی نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهرظرف ۶ ماه آینده / ...

تدوین طرح تفصیلی نهایی نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهرظرف ۶ ماه آینده / ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات