شهروندان کرایه تاکسی را الکترونیکی پرداخت کنند

شهروندان کرایه تاکسی را الکترونیکی پرداخت کنند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات