با توجه به بارش پیش رو ۵ نقطه از شهر دچار تجمع آب شد

با توجه به بارش پیش رو ۵ نقطه از شهر دچار تجمع آب شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات