توقف فعالیت مراکز پردازش...

در جلسه کمیته اجرایی و عملیاتی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، توقف یک ماهه فعالیت مراکز پردازش زباله خشک و برخورد با زباله گردها به تصویب رسید.

در ابن جلسه که با حضور رئیس شورای اسلامی شهر، روسای کمیسیون های بودجه و خدمات و محیط زیست شهری شورا، معاون خدمات شهری شهرداری، معاون سیاسی اجتماعی فرماندار، معاون دادستان و جمعی از مدیران نیروی انتظامی، رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی، اداره محیط زیست و اصناف برگزار شد، اعضاء در خصوص نحوه فعالیت مراکز پردازش زباله خشک و برخورد با گروه های غیرمجاز و زباله گردها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

همچنین با توجه به تولید روزانه ۳۰۰ تا ۳۴۰ تن زباله در سطح شهر یزد و رعایت مسائل بهداشتی در مقابله با ویروس کرونا که حساسیت های جمع آوری زباله های عفونی را بیشتر می کند، بر این نکته تاکید شد که همه زباله ها عفونی فرض شود و در جمع آوری و دفن آن اقدامات با نظر کارشناسان بهداشت ادامه یابد.

در خصوص مدیریت زباله گردها و مراکز پردازش زباله خشک نیز مقرر شد فعالیت این مراکز به مدت یک ماه متوقف شود و مصوبه به ستاد استانی مقابله با کرونا ارسال شود و راهکارهای پیشنهادی این موضوع در جلسه بعدی ارائه و تصمیم گیری شود.

استفاده از پتانسیل شهرداری برای شناسایی و توقیف وسایل استفاده شده این گروه ها، بهره گیری از قانون ۶۸۸ تعزیرات با موضوع تهدید بهداشت عمومی، استفاده از ظرفیت شورای تامین، اقدامات حمایتی و الزام مجتمع های مسکونی به همکاری با سازمان پسماند از موارد پیشنهادی بود که به آن پرداخته شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات