فواد خداکرمی بعنوان«مدیرحراست وامور محرمانه» این نیروگاه منصوب شد

فواد خداکرمی بعنوان«مدیرحراست وامور محرمانه» این نیروگاه منصوب شد

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات