لایروبی حدود 350 کیلومتر از رودخانه های استان در سال 98/ ادامه...

لایروبی حدود 350 کیلومتر از رودخانه های استان در سال 98/ ادامه...

سرپرست شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در دو ماه تداوم سیل و آبگرفتگی اراضی در ابتدای سال 98 در حدود 100 کیلومتر از رودخانه های استان عملیات لایروبی صورت گرفت و از ابتدای خرداد تا انتهای سال 98 نیز بیش از 250 کیلومترلایروبی رودخانه ها انجام شد که این روند در سال 99 نیز ادامه دارد..

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس سید محسن حسینی ، در گفتگو با خبر سیمای گلستان اظهار کرد: یک بخش مهم کار در شرکت آب منطقه ای گلستان، مدیریت سیلاب و مهندسی رودخانه است که با هدف کاهش خسارت ها، آرامش عمومی و جلوگیری از وقفه در تولید انجام می شود.
مهندس حسینی افزود: 1360 کیلومتر تعیین حد و بستر رودخانه ها طی سال های گذشته، 650 کیلومتر علامتگذاری حد بستر رودخانه ها وانجام مطالعات در زمینه تهیه نقشه های اجرایی مدیریت سیلاب در گرگانرود وقره سو وتعیین سیلابدشت ها با دبی برگشت های مختلف، بخشی از فعالیت های مهندسی رودخانه طی سال گذشته و امسال است.
سرپرست شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: از جمله برنامه های شرکت آب منطقه ای گلستان در خصوص انحراف آب سیلاب ، اجرای سد آقدکش و کانال ها است که سد آقدکش حدود 50 درصد، کانال قرنجیک در آق قلا حدود 20 درصد و بند ولی  نیز تاکنون حدود 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و امید داریم در سال 99 پیشرفت قابل توجهی در این پروژه ها را شاهد باشیم.
مهندس سید محسن حسینی بیان کرد: یکی دیگر از محورهای کار شرکت، احداث و بهره برداری از سدها و شبکه ها است، که با هدف افزایش محصولات کشاورزی، شیلاتی، آب صنعت، آب شرب و مدیریت سیلاب انجام می شود.
وی بیان کرد: تا انتهای سال 98 ، بدنه سد نرماب 78 درصد و کل طرح حدود 58 درصد پیشرفت داشت که در سال 99  امیدوار هستیم بتوانیم بدنه سد را به حدود  95 درصد و کل طرح را به 70 درصد برسانیم.

مهندس حسینی اظهار کرد: شبکه قره سو – زرین گل در علی آباد کتول نیز تا انتهای سال 98 حدود 64درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که امید داریم در سال 99 بتوانیم تا 75 درصد پیشرفت طرح را شاهد باشیم.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات