تسهیل دسترسی به خدمات دولتی برای کسب‌وکارهای خصوصی

تسهیل دسترسی به خدمات دولتی برای کسب‌وکارهای خصوصی

از سوی ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی فهرست خدمات مورد نیاز کسب و کارهای خصوصی به منظور تسهیل در ارائه خدمات دولتی به بخش خصوصی تهیه می‌شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات