افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر به ۲۴۶ میلیون تن/ رشد ظرفیت کانتینری بنادر به ۷,۷ میلیون TEU/ اجرای فاز سوم طرح توسعه بندر شهیدرجایی و بندر شهیدبهشتی چابهار/ بهره برداری از ۱۸ دستگاه ترانستینر ساخت ایران به ارزش ۲۱ میلیون یورو/ عقد ۱۰ قرارداد سرمایه گذاری غیردولتی به میزان ۵۵۰۳ میلیارد تومان

افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر به ۲۴۶ میلیون تن/ رشد ظرفیت کانتینری بنادر به ۷,۷ میلیون TEU/ اجرای فاز سوم طرح توسعه بندر شهیدرجایی و بندر شهیدبهشتی چابهار/ بهره برداری از ۱۸ دستگاه ترانستینر ساخت ایران به ارزش ۲۱ میلیون یورو/ عقد ۱۰ قرارداد سرمایه گذاری غیردولتی به میزان ۵۵۰۳ میلیارد تومان

ادامه اجرای فاز سوم توسعه بندر شهیدرجایی و طرح توسعه بندر شهیدبهشتی چابهار نیز دو پروژه متفاوت بود تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر آنها طی سال‌های آتی باشیم و بتوان عملکرد بنادر یاد شده را در بخش‌های برنامه ریزی شده از جمله میزان و سرعت تخلیه و بارگیری ارتقاء داد. بهره برداری از ۱۸ دستگاه ترانستینر ساخت ایران به ارزش ۲۱ میلیون یورو و تحویل آنها به اپراتورهای بندر شهیدرجایی یکی دیگر از اقداماتی است که در این بندر مدنظر قرار گرفت تا در کنار اجرای فاز سوم توسعه بندر شهیدرجایی رشد عملکرد بندر را در سال ۹۹ و سال‌های پس از آن شاهد باشیم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات