گزارش خسارت ایرلاین‌ها به تفکیک به دولت ارائه شد / انجام برخی پروازها با ۱۰ مسافر

گزارش خسارت ایرلاین‌ها به تفکیک به دولت ارائه شد / انجام برخی پروازها با ۱۰ مسافر

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه میزان خسارت هریک از ایرلاین‌ها ناشی از شیوع کرونا به دولت ارائه شده،گفت:میزان تسهیلات پرداختی به هر ایرلاین متناسب با میزان خسارت وارده خواهد بود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات