اهم محورهای جلسه فروردین ماه هیات رئیسه سازمان

اهم محورهای جلسه فروردین ماه هیات رئیسه سازمان


جلسه هیأت رئیسه شورای مرکزی سازمان مورخ ١٧ و ١٨ فروردین پیرامون محورهای ذیل برگزار گردید:


✔️ کلیات بودجه و برنامه هاى سال ١٣٩٩.

✔️ نظام نامه ماده ١١٣ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.

✔️ ضرورت تهیه پروتکل تأمین بهداشت کارگاه های ساختمانی.

✔️ راه اندازی شبکه ویدئو کنفرانس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات