تاکید شهردار مشهد برای در نظر گرفتن تمهیدات بهداشتی در اجرای پروژه ...

تاکید شهردار مشهد برای در نظر گرفتن تمهیدات بهداشتی در اجرای پروژه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات