بازدید از رعایت پروتکل های مربوطه و توزیع پک های بهداشتی در بین اصناف ...

بازدید از رعایت پروتکل های مربوطه و توزیع پک های بهداشتی در بین اصناف ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات