بازدید معاون شهردار و رییس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد

بازدید معاون شهردار و رییس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات