کارگران ساختمانی در انتظار وام دو میلیونی

رئیس کانون کارگری استان قم با اشاره به نقش حمایتی دولت از کارگران در این شرایط بحرانی تصریح کرد: کارگران انتظار دارند که دولت و سایر ارگان‌های دولتی از آنها حمایت کنند اما متاسفانه تاکنون حمایت چندانی صورت نگرفته و حتی به کارگران بیمه بیکاری نیز تعلق نگرفته است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات