معاون مسکن و بازآفرینی استان تهران خبر داد: عقب ماندگی تهران در جذب اعتبارات بازآفرینی بافت های فرسوده

به گزارش اخبار ساختمان، بر اساس مطالعات انجام گرفته حدود ۱۵ هزار هکتار محدوده‌های ناکارآمد شهری در استان تهران و بیش از ۲۴ درصد جمعیت شهرنشین بافت ناکارآمد در شهر تهران ساکن هستند که به نظر می‌رسد در این خصوص شرکت بازآفرینی باید توجه ویژه‌تری به این موضوع داشته باشد. پرویز فیروز، معاون مسکن و بازآفرینی استان تهران در این خصوص اظهار داشت: بافت‌های ناکارآمد شهری، مسائل و مشکلات مبتلا به آن در دهه‌های اخیر به عنوان یکی از جدی‌ترین چالش‌های نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری کشور مطرح هستند. معاون مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در ادامه بیان داشت: برنامه اقدام مشترک استان تهران شامل بیش از ۶۰۰ اقدام بوده که این پروژه‌ها در افق برنامه ۱۴۰۰ دیده شده است. وی در ادامه خاطر نشان کرد: مطابق آنچه که در آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری آمده است کلیه دستگاه‌ها موظفند در تخصیص ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات