جلسه شورای حفاظت از منابع آب گیلان و ویدئو کنفرانس با فرمانداران...

گزارش تصویری، اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی در گیلان و ویدئو کنفرانس با فرمانداران به ریاست استاندار

گزارش تصویری:

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گیلان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گیلان

    شركت آب منطقه‌ای گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات