گزارش؛ مسکن کارگران، حقی که هر روز کم رنگ تر می شود

چنین کلونی‌های انسانی امروز به یک چالش عظیم الجثه برای کشورهای در حال توسعه تبدیل شده‌اند؛ حال آنکه کشورهای توسعه یافته واقع در اسکاندیناوی (سوئد، فنلاند و …) و آسیای شرقی و برخی کشورهای جنوب شرق این قاره، که در سال‌های گذشته تحت تاثیر کند شدن نرخ رشد اقتصاد جهانی، شاهد رشد فقر و جرایم محلی در درجه‌ی اول در میان مهاجران و در درجه‌ی دوم در میان شهروندان خود هستند، از دهه‌ها پیش به ساخت مسکن مهاجران (در تملک دولت و بخش خصوصی)، مسکن استیجاری (در تملک بخش خصوصی، شامل موسسات خیریه و شرکت‌ها)، مسکن اجتماعی (در تملک دولت و بخش خصوصی)، مسکن سازمانی (در تملک دولت و بخش خصوصی) و شهرک‌های اقماری اقدام کرده‌اند؛ تا بتوانند خانوارهای کم درآمد را از افتادن به زیر «خط فقرمطلق» و در مرحله‌‌ی بعد درگیر شدن با «فقر خشن» نجات دهند. این در حالی است که در ایران باتوجه به گرانی زمین، ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات