توسط نیروگاه بیستون انجام شد:اهدا محلول مورد نیاز برای ساخت بیش از 3200 لیتر ماده ضدعفونی کننده

توسط نیروگاه بیستون انجام شد:اهدا محلول مورد نیاز برای ساخت بیش از 3200 لیتر ماده ضدعفونی کننده

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات