بررسی راه‌های جهش تولید در بخش مسکن

۳) گزارش‌ها به‌صورت هر دو هفته یک‌بار برای ارایه به مقام عالی وزارت و رئیس جمهور توسط کمیته تخصصی تهیه و در جلسه اصلی ستاد جهش تولید در وزارت راه و شهرسازی نهایی خواهد شد. ۶) کمیته تخصصی ستاد با همکاری افراد خبره اقتصادی شاغل در بخش‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های تابعه، متدولوژی مشخصی برای محاسبه کمی رشد تولید ناشی از اجرای پروژه‌های جهش تولید در وزارت راه و شهرسازی طراحی و به‌همراه سایر پیشنهادات لازم ارایه کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات