تشریح عملکرد گروه سرمایه‌گذاری مسکن

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن همچنین ادامه داد: به لحاظ تلفیقی در سال مالی ۹۸ تقریبا سود تلفیقی شرکت دو برابر افزایش پیدا کرد و از حدود ۴۲ میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۱۰۰ میلیادر تومان رسید. وی با بیان اینکه بدهی حدود ۲۰۰ میلیارد تومانی غیرجاری شرکت ناشی از انباشت بدهی‌ها در سال‌های گذشته، امروز تقریبا به صفر نزدیک شده است، افزود: بزرگترین نقطه قوتی که ناشی از ریسک پذیری و جسارت شرکت در تعریف پروژه‌های جدید صورت گرفت، این بود که با جهش ۹ برابری تعریف پروژه‌ها در یکسال، سنگ بنای تحقق شعار «جهش تولید» برای سال ۹۹ گذاشته شد و چه مقدمه‌ای برای تحقق این شعار، از این بالاتر که تولید پروژه‌های گروه را ۹ برابر افزایش دادیم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات