ساخت و نصب المان های شمس رضوان در سطح شهر

ساخت و نصب المان های شمس رضوان در سطح شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات