انتصاب معاون بهره برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

انتصاب معاون بهره برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

به نقل از پایگاه خبری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) متن این حکم به شرح زیر است:

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات