باید از افزایش دیجیتالی شدن در سراسر جهان حمایت کنیم

باید از افزایش دیجیتالی شدن در سراسر جهان حمایت کنیم

کیتاک لیم به عنوان دبیرکل مجمع سازمان بین المللی دریانوردی آیمو برای چهار سال دیگر انتخاب شد.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات