بر اساس آمار یکساله؛ رشد ۴۰ درصدی قیمت تیرآهن و سیمان

همچنین هرکیلو گرم تیرآهن نمره ۱۶ ذوب اهن ۶۴ هزار و ۹۳۰ ریال در بهمن ۹۸ ارزش داشت و در مقایسه با ماه قبل (دیماه) که ۶۰ هزار و ۴۷۴ ریال بود ۷. ۴ درصد افزایش یافت، اما در بهمن ۹۷ این نوع تیرآهن هرکیلو گرم ۴۶ هزار و ۱۹۳ ریال قیمت داشت که رشد ۴۰. ۳ درصدی یافت، درحالی که بهمن ماه ۹۷ هرکیلو گرم تیرآهن نمره ۱۸ به ارزش ۴۱ هزار و ۷۱۸ ریال بود و باین ترتیب ۵۴. ضمن آنکه تیرآهن نمره ۲۷ سنگین ذوب آهن در بهمن ۹۸ هرکیلو گرم ۶۰ هزار و ۳۰۲ ریال تعیین ارزش شد و نسبت به دیماه همان سال که ۵۶ هزار و ۷۶۲ ریال بود، افزایش ۶. براساس آمار وزارت صنعت، قیمت هرتن سیمان خاکستری تیپ ۳۲۵- ۱ فله‌ای در بهمن سال گذشته دو میلیون و ۲۴۹ هزار و ۷۰۰ ریال بود و در مقایسه با نرخ دیماه ۹۸ که ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات