بازگشایی نقاط حساس و حادثه خیز مسیل ها و رودخانه ها در شهرستانهای...

مدیر امور منابع آب مغان از تلاش و همت این امور جهت بازگشایی نقاط حساس و حادثه خیز مسیل ها و رودخانه ها در شهرستانهای پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز خبر داد.

مهندس اصغر احمدنژاد با اشاره به  اهم عملکرد و اقدامات انجام شده در خصوص مسیلها در حوزه مدیریت منابع آب مغان گفت: مسیل های منطقه مغان در سه شهرستان اصلاندوز، پارس آباد و بیله سوار بطول ۳۰۰ کیلومتر گسترده شده است که با توجه به عدم تعیین بستر و حریم تعدادی از این مسیل ها، دفتر مهندسی رودخانه مدیریت منابع آب مغان کلیه ی مسیلهای موجود را بلحاظ وجود یا عدم وجود نقشه و همچنین نقاط حادثه خیز مشخص و نسبت به تعیین حد و بستر آنها اقدام کرد.

وی افزود: در نهایت طول کل مسیل های ضروری برای عقد قرارداد تعیین بستر و حریم محاسبه گردید و متعاقب آن قراردادی با یکی از شرکت های مهندسی، برای تعیین بستر و حریم بطول  ۲۰۴ کیلومتر منعقد گردید که تاکنون عملیات نقشه برداری و تعیین بسر و حریم مسیلهای اصلاندوز، بیله سوار بطول ۱۵۰ کیلومتر تکمیل و نهایی شده و عملیات نقشه برداری بخشی از مسیلهای پارس آباد بطول ۵۴ کیلومتر اتمام شده ودر مرحله نهایی و تطبیق می باشد .

مدیر امور منابع آب مغان طول مسیل های گذرنده از روستاها و داخل مزارع که نیاز به بازگشایی و لایروبی دارند را ۴۶ کیلومتر عنوان کرد و گفت: برای انجام عملیات بازگشایی این مسیل ها نیازمند اعتبارات مناسب هستیم که به محض تخصیص اعتبار اقدامات اساسی  لایروبی و بازگشایی معمول خواهد شد.

مهندس احمدنژاد تصریح کرد: نظر به حساسیت امر بلحاظ همجواری مسیل های مدنظر با روستاها و مزارع و وارد شدن خسارتهای جانی و مالی در صورت بروز سیلاب، پس از شناسایی، بلافاصله بازگشایی مسیلهای گذرنده از روستاها در دستور کار قرار گرفت و برای انجام این امر با استفاده از ظرفیت و امکانات شرکت بهره برداری مسیلهای منتهی به باکس یک بطول ۲/۸ کیلومتر و به حجم 8 هزار و ۸۱۲ متر مکعب، باکس سه بطول ۵/۳ کیلومتر و به حجم34 هزار و  ۷۱۸ مترمکعب و محل تقاطع سازه قوری چای به طول ۴۷۰ متر طول و به حجم ۲۷ هزار متر مکعب لایروبی و رفع انسداد گردید.

وی در پایان افزود: مجموعا8 هزار و ۵۷۰ متر از طول کل مسیلهای اولویت دار اعلام شده برای اخذ اعتبار، از دی ماه سال ۹۸ آغاز و عملیات رفع انسداد و لایروبی به میزان70 هزار و ۵۳۰ متر مکعب انجام و به اتمام رسید .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات