عرضه ۲۰۰هزار واحد مسکونی نیمه تمام بخش خصوصی از طریق سامانه مسکن ملی/ پروژه‌های نیمه تمام منطقه ۲۲ وارد بازار می‌شوند

عرضه ۲۰۰هزار واحد مسکونی نیمه تمام بخش خصوصی از طریق سامانه مسکن ملی/ پروژه‌های نیمه تمام منطقه ۲۲ وارد بازار می‌شوند

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در سال جاری براساس تدابیری که پیش‌بینی شده پروژه‌های نیمه‌کار متوقف ساخت مسکن که مشکل حقوقی و قضایی نداشته باشند را با تامین منابع مالی وارد مدار می‌کنیم و در سایت ثبت‌نام مسکن ملی صفحه جدیدی برای واگذاری این واحدها ایجاد خواهد شد. وی ادامه داد: در سال جاری براساس تدابیری که پیش‌بینی شده پروژه‌های نیمه‌کار متوقف ساخت مسکن که مشکل حقوقی و قضایی نداشته باشند را با تامین منابع مالی وارد مدار می‌کنیم و در سایت ثبت‌نام مسکن ملی صفحه جدیدی برای واگذاری این واحدها ایجاد خواهد شد. محمودزاده با بیان اینکه طبق مطالعات انجام شده حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه‌کاره متوقف شده در کشور وجود دارد، گفت: برنامه ما این است که امسال این واحدهای نیمه‌کاره را وارد مدار کنیم و از طریق سایت مسکن ملی امکان ثبت‌نام متقاضیان برای این واحدها فراهم می‌شود. معاون وزیر راه و شهرسازی از ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات