طراحی سامانه‌های پایش نظام مهندسی ساختمان/ شفافیت و قانون‌مداری شرط فعالیت مهندسی/ انتشار پیش‌نویس قانون نظام مهندسی ساختمان برای صاحبنظران و کارشناسان

طراحی سامانه‌های پایش نظام مهندسی ساختمان/ شفافیت و قانون‌مداری شرط فعالیت مهندسی/ انتشار پیش‌نویس قانون نظام مهندسی ساختمان برای صاحبنظران و کارشناسان

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار امیدواری کرد تا در اولین فرصت پس از حل مشکلات پیش‌آمده در خصوص ویروس کرونا، سامانه‌ها بهره‌برداری شوند و حداکثر شفافیت در حوزه نظام مهندسی ساختمان، ایجاد شود. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در پاسخ به این پرسش که روند تغییر در قانون نظام مهندسی به کجا ختم شده است؟، پاسخ داد: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های مربوطه‌اش نیازمند اصلاحاتی است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات