بهبود کمبود بارندگی استان اردبیل در مقایسه با بارش بلندمدت

رئیس گروه مطالعات آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای اردبیل اعلام کرد: براساس آخرین آمار منتشره از سوی مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور، از ابتدای سال آبی جاری تا تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال جاری، کمبود بارندگی استان اردبیل در مقایسه با آمار متوسط بلندمدت بهبود یافته است. اختلاف نشان نمی دهد و متوسط بارندگی استان تاکنون نرمال شده است.

مهندس اسداله دیندار سوها افزود: مطابق آمار مرکز ملی خشکسالی، استان اردبیل در بین ۳۱ استان از نظر آمار مقایسه ای بارندگی تاکنون در جایگاه بیست و پنجم بین استانها قرار دارد و در بین استانهای با شرایط اقلیمی نسبتا مشابه نظیر استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجانغربی، و زنجان در جایگاه چهارم قرار گرفته است و انشاالله با نزولات آسمانی بیشتر در هفته های آتی، مانند ۲۴ استان  کشور شرایط بهتری را از نظر افزایش بارش ها نسبت به متوسط بارندگی بلندمدت بدست آورد .

مهندس دیندار سوها گفت: بطور طبیعی آمار بارشهای استان تا کنون، قابل تعمیم به کل سال آبی جاری نبوده و امید است با نفوذ سامانه های بارشی مناسب در روزهای آینده شاهد بارندگی های مطلوب در منطقه شمال غرب کشور و استان اردبیل باشیم .

وی همچنین با استناد به گزارش های سازمان هواشناسی اظهار داشت: براساس نقشه پهنه بندی مقدار انحراف مجموع بارش استانها و نیز نمودار اختلاف بارندگی استانها و کشور تهیه شده توسط مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور، همچنان تعدادی از استانها در سال آبی جاری تاکنون نظیر استانهای، اصفهان، کردستان، یزد، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد و چهارمحال وبختیاری با کاهش بارش مواجه است، بطوریکه متوسط مجموع بارش در کل کشور در سال آبی جاری تاکنون خوشبختانه  ۴۶ میلیمتر از آمار متوسط درازمدت بارندگی کشور بیشتر می باشد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات