معماری های جدید، جایی برای ماندن نیست

درویش یادآور می‌شود که جنبه اقتصادی و سوء استفاده عده‌ای بی‌دانش هم مزید بر این میل استقلال‌طلبی شده، وگرنه در همین آپارتمان‌های کوچک هم می‌شد جایی را برای نفس کشیدن تعبیه کرد. مسائل فرهنگی، دیگر نکته‌ای است که این معمار بر آن دست می‌گذارد و می‌گوید: فرهنگ محافظه‌کارانه استفاده از فضاهای باز را در آپارتمان مشکل می‌کند. راهکار او برای برون‌رفت از این معضل چنین است: اگر کمی انعطاف داشته باشیم و محافظه‌کاری را کنار بگذاریم، اگر نخواهیم از هر سانتی‌متر خانه برای فروش استفاده کنیم و اگر میل نمایش دادن به دیگران را کنار بگذاریم، می‌توانیم در آینده خانه‌های بهتری بسازیم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات