توقيف تانكر حمل غير مجاز فاضلاب صنعتي در اراضي مجاور شهرك صنعتي كمشچه

توقيف تانكر حمل غير مجاز فاضلاب صنعتي در اراضي مجاور شهرك صنعتي كمشچه

توقيف تانكر حمل غير مجاز فاضلاب صنعتي در اراضي مجاور  شهرك  صنعتي كمشچه

به گزارش «پارما» از اداره حفاظت محيط زيست شهرستان برخوار، يك تانكر حمل غير مجاز فاضلاب صنعتي در اراضي مجاور شهرك صنعتي كمشچه توسط ماموران اين اداره شناسايي و توقيف شد.

اين تانكر با گزارش ماموران منابع طبيعي شهرستان برخوار و هماهنگي با مراجع قضايي توقيف و راننده متخلف به مراج قضايي معرفي شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات