متقاضیان پیامکی مسکن ملی شاید بتوانند غیرحضوری ثبت‌نام کنند

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در صورت ماندگاری ویروس کرونا، ساز و کاری را طراحی می‌کنیم تا متقاضیانی که از طریق پیامک تقاضای خود را رزرو کرده‌اند بتوانند با ارائه اطلاعات سجلی دیگر اعضای خانوار، ثبت‌نام‌شان را در همان سیستم پیامکی، نهایی کنند؛ البته کار سختی است!

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات