ورود فراکسیون کارگری به موضوع تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹

ورود فراکسیون کارگری به موضوع تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹

یک عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حداقل مزد تعیین شده برای دستمزد کارگران در سال جاری گفت: این فراکسیون موضوع را پیگیری می کند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات