اطلاعیه اعلام کارکرد آزمایشگاه ها (بتن، جوش و ژئوتکنیک)

عضو محترم حقوقی آزمایشگاه های (بتن، جوش و ژئوتکنیک)
اعلام کارکرد با ذکر مشخصات خدمات ارائه شده، از طریق سامانه تیکتینگ به سازمان جهت ثبت کارکرد بر اساس بند 3-1-1 و 3-1-2 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان الزامی است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات