دعوت شرکت بازآفرینی شهری از سرمایه‌گذاران برای ساخت ۴۵۰۰۰ واحد مسکونی/ ۳۰ فروردین آخرین مهلت ارسال مدارک

دعوت شرکت بازآفرینی شهری از سرمایه‌گذاران برای ساخت ۴۵۰۰۰ واحد مسکونی/ ۳۰ فروردین آخرین مهلت ارسال مدارک

از کلیه سرمایه‌گذاران واجد شرایط دعوت به‌عمل می‌آید، بسته پیشنهادی شامل تامین مالی اقتصادی، فنی، تضمین کیفیت خدمات و فعالیت‌های مرتبط را به همراه مستندات مربوط به توانایی مالی، فنی و سوابق مربوطه در این زمینه را تا پایان وقت اداری ۳۰ فروردین‌ماه به دبیرخانه شرکت بازآفرینی شهری ایران به آدرس تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک ۵۱، ارسال کنند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات