جلسه سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل، علی علیمردانی، معاون مهندسی و ساخت و علی فخرانی، معاون مسکن و...

جلسه سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل، علی علیمردانی، معاون مهندسی و ساخت و علی فخرانی، معاون مسکن و...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات