تعمیرات اساسی واحد ۱۲۰ مگاواتی نیروگاه اصفهان در حال انجام است

تعمیرات اساسی واحد ۱۲۰ مگاواتی نیروگاه اصفهان در حال انجام است

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات