اجرای الزامات و پروتکل‌های بهداشتی در فعالیت‌های بندری و دریایی/ افزایش نظارت‌ها بر رعایت الزامات بهداشتی نیروی انسانی و شرکت‌های اپراتوری/ بازگشت به کار و تردد نیروها با حفظ موازین و ضوابط بهداشتی

اجرای الزامات و پروتکل‌های بهداشتی در فعالیت‌های بندری و دریایی/ افزایش نظارت‌ها بر رعایت الزامات بهداشتی نیروی انسانی و شرکت‌های اپراتوری/ بازگشت به کار و تردد نیروها با حفظ موازین و ضوابط بهداشتی

، بهروز آقایی بر استمرار فعالیت‌های بندری و دریایی، شرکت‌های پیمانکاری، و بازگشت به کار کارکنان با حفظ پروتکل‌های ابلاغی و با نظارت بازرسان HSE و مدیریت بحران بندر خبر داد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات