آسیب پذیری بالفعل و اختلال در معیشت کارگران روزمزد

آسیب پذیری بالفعل و اختلال در معیشت کارگران روزمزد

نائب رئیس اتاق اصناف قم گفت: روز مزدی مشاغل صنفی موجب اختلال در زندگی معیشتی این قشر و آسیب‌پذیری بالفعل این مشاغل در پی بحران کرونا شده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات