نیاز مبرم صنعت فولاد به تکنولوژی روز

بدین منظور شایسته است به منظور پیشگیری از بروز تبعات فنی و زیست محیطی در آینده، که تخریب زیست بوم و تعطیلی واحدهای صنعتی از آن جمله است، نگاه سیاستگذاران در امر بومی سازی بر استفاده از دانش و تکنولوژی روز و اجتناب از به کارگیری فناوریهای قدیمی و منسوخ شده معطوف باشد. ارباب زاده یادآور شد: اساسا مفهوم بومی سازی با خودکفایی متفاوت است و از همین رو بومی سازی‌های امروز در صنعت فولاد کشور را که عمدتا بر پایه مهندسی معکوس است، علیرغم پایان دادن به برخی انحصارها در ساخت قطعات موردنیاز این صنعت، نمی‌توان به طور کامل خودکفایی قلمداد کرد، چراکه خودکفایی زمانی اتفاق میافتد که بتوانیم با بهره گیری از دو بازوی «علم و تکنولوژیهای روز جهانی» و «توان ساخت داخل»، علاوه بر تولید قطعات باکیفیت و بهروز، به مرحله ساخت خط تولید محصولات فولادی دست یابیم. از همین رو فولاد سفیددشت نیز علیرغم دارا بودن ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات