دومین جلسه آشنایی مرکز حراست وزارت راه و شهرسازی با استان‌ها/تاکید بر سالم‌سازی و مبارزه با فساد سیستمی

دومین جلسه آشنایی مرکز حراست وزارت راه و شهرسازی با استان‌ها/تاکید بر سالم‌سازی و مبارزه با فساد سیستمی

، دومین جلسه آشنایی مرکز حراست وزارت راه و شهرسازی در ستاد و استان‌ها به شکل ویدئوکنفرانس برگزار شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات