۲۴ فروردین: قیمت مسکن در منطقه استاد معین

به گزارش اخبار ساختمان، لیست قیمت واحدهای مسکونی در منطقه استاد معین تهران به شرح جدول زیر است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات