اقدامات سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس جهت مقابله و پیش گیری کرونا

مهندس سیف زاده: اقدامات بسیار موثر و مطلوبی جهت پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس انجام شده است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات