جلسه پیگیری محور بجنورد به آشخانه در خصوص رانش زمین با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری ، مدیرکل راه و...

جلسه پیگیری محور بجنورد به آشخانه در خصوص رانش زمین با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری ، مدیرکل راه و...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات