اتمام پروژه توسعه ترمینال خارجی فرودگاه اصفهان در سال جاری/ افزایش دو برابری جای پارک هواپیما/ به روز رسانی طرح جامع فرودگاهی

اتمام پروژه توسعه ترمینال خارجی فرودگاه اصفهان در سال جاری/ افزایش دو برابری جای پارک هواپیما/ به روز رسانی طرح جامع فرودگاهی

با اشاره به این که فرودگاه اصفهان سال گذشته به عنوان چهارمین فرودگاه بین المللی کشور در پروازهای خارجی و پنجمین فرودگاه بین المللی کشور در تعداد پروازهای داخلی بوده است، تصریح کرد: این فرودگاه، معین استان تهران و ۱۰ استان دیگر در زمان بروز حوادث غیر مترقبه طبق تقسیم بندی وزارت کشور و به عنوان اولین فرودگاه احتیاطی (جایگزین) برای تمامی پروازهای فرودگاهای حضرت امام (ره)، مهرآباد و دیگر فرودگاه‌ها به شمار می‌رود. امجدی با بیان اینکه ۱۲ مسیر هوایی بین المللی و داخلی از فراز منطقه تحت کنترل فرودگاه عبور می‌کند و این فرودگاه دارای دو باند و هر کدام به طول ۴۳۹۷ متر است، در خصوص مهم‌ترین اقدام‌های انجام شده در سال گذشته توضیحاتی ارایه کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین کارهایی که سال گذشته انجام شد پروژه توسعه پارکینگ هواپیما بود. با اجرای این پروژه موقعیت پارک هواپیما در اپرون فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات