لایروبی آبروهای معابر اصلی از سوی شهرداری منطقه ۲ به انجام رسید

لایروبی آبروهای معابر اصلی از سوی شهرداری منطقه ۲ به انجام رسید

به گزارش شهریار، نواحی سه گانه خدمات شهری این منطقه با توجه به آغاز بارش های متوالی بهاره و برای جلوگیری از سرریز سیلاب ها به معابر شهری در ۴ مسیر سطح حوزه این منطقه، لایروبی و پاکسازی آبرو و جوی های عرضی را به انجام رساندند.

در این اقدام، آبروهای هر دو باند جاده باسمنج و جوی های داخل پارک پلیس پرواز مورد لایروبی و پاکسازی قرار گرفت.

همچنین در فعالیتی مشابه، توسط نیروهای خدمات شهری منطقه ۲ تمامی آبروهای خروجی شهرک آزمایش و جوی های مقابل هتل شهریار از حیث گل و لای حاصل از بارندگی، مورد پاکسازی و تنظیف اساسی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات